ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 43,602