<< ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา >>

บ้านใหม่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ แหล่งผลิตแกะสลักก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สาธารสุขทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บ้านใหม่ร่วมใจ ป้องกันภัย Covid-19

จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาโควิด-19 ภายในพื้นที่ชุมชน

ตำบลบ้านใหม่ โดยผู้นำท้องถิ่น สมาชิกอบต. และอพปร. ตำบลบ้านใหม่ 

 

 

  

  


 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภา ผอ.รพสต. บ้่านใหม่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิค 2019 (โควิค 19) ในพื้นทีีตำบลบ้านใหม่

 

 

 

 

กิจกรรมลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก " กิน กอด เล่น เล่า "

 

 


 

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

"ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน"

 


 

 

โครงการมหกรรมสุขภาพ ปี 64

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


 

"กองทุนดีที่บ้านใหม่"

มุ่งสร้างสรรค์บ้านใหม่ให้น่าอยู่  มุ่งเข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน

  ให้ผู้รับประทับใจในบริการ      ให้ชาวบ้านพ้นทุกข์เราสุขใจ

นำทีมโดย นายคำรณ  ทานธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 


 

 

 ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน)

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   

 > ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

>> โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563

 

 

>> ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

     

 

   นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และร่วมกับจิตอาสา ชาวตำบลบ้านใหม่ ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ

        ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ... โดยนำคณะสตรี​ กลุ่มอาชีพ​ และเจ้าหน้าที่​ เดินทางไปศึกษาดูงาน 

  ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ระยอง​ & จันทบุรี

 

พิธีเปิด โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแม่น้ำเจ้าพระยา

 

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ       

     

 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.บ้านใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คำขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

 

ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 20,035