ยินดีต้อนรับสู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

"เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าศึกษา ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 " "ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ 2565 ออกไปอีก 3 เดือน "

 

 

 

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 38,703