ยินดีต้อนรับสู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต (No Gift Policy) " "กองคลัง อบต.บ้านใหม่ ขยายระยะเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึง เดือนมิถุนายน 2565

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19

 

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 35,599