ยินดีต้อนรับสู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

"บ้านใหม่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมแกะสลัก น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อผู้ตอบ:

 

 

 

Visitors: 24,139