ยินดีต้อนรับสู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

"ประชาสัมพันธ์ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ ต.ค.-พ.ย.2565 และ ม.ค.-ก.ย.2566"

 

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 46,202