ยินดีต้อนรับสู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต (No Gift Policy) "

ชื่อผู้ตอบ:

 

 

 

Visitors: 31,365