<< ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา >>

บ้านใหม่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ แหล่งผลิตแกะสลักก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สาธารสุขทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


คำขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 9,546