วันที่ 1 เมษายน 2567 โครงการเยาวชน และชุมชนคนต้นแบบตำบลบ้านใหม่ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้ร่วมกับโรงเรียนปฐมวิทยาคาร จัดโครงการเยาวชนและชุมชนคนต้นแบบ ตำบลบ้านใหม่ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและชุมชน ตำบลบ้านใหม่ ให้มีความรู้ มีศักยภาพ ควา่มสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคน "เก่ง ดี มีคุณภาพ"และเป็นเยาวชนและชุมชนคนต้นเเบบแ่เพื่อนๆและเยาวชนด้วยกัน
ในการนี้ นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพฺธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
 
Visitors: 81,282