วันที่ 26 มีนาคม 2567 กิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ วัดเกตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ วัดเกตุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณวัดเกตุ

Visitors: 81,281