วันที่ 21 มีนาคม 2567 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยนายคำรณ ทานธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมให้ผู้นำชุมชนและอสม.ตำบลบ้านใหม่เพื่อไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการลงพื้นที่ฉีดยาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยมีการมอบประกาศนียบัตร และบัตรอาสาฯให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 81,280