วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ประชาคมสำรวจความต้องการในการเลือกใช้บริการน้ำประปา

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ประชาคมสำรวจความต้องการในการเลือกใช้บริการน้ำประปา ระหว่างขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กับต้องการใช้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เสนา ของหมู่ที่ ๔,๘,๙

Visitors: 81,282