วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญปีใหม่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ในการนี้ นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ และ ตำบลใกล้เคียง
Visitors: 81,282