ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศวันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
️ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
"ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้"
☎️ Tel : 035 329 030
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
Visitors: 81,280