โครงการ กิจกรรม บ้าน วัด ประชารัฐ ณ วัดเกตุ ประจำเดือนตุลาคม 66

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นานคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมาย นายสุเมธี บาลี ผู้อำนวยการกองช่าง นำทีมข้าราชการพนักงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรม โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ทำความสะอาด สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในวัด ทำความสะอาดโรงครัว จัดให้เป็นระเบียบ จัดตั้งถังขยะ และคัดแยกขยะ ณ วัดเกตุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่

Visitors: 81,280