โครงการป้องกันการเสียชีวิต จากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปี 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการป้องกันการเสียชีวิต จากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนปฐมวิทยาคารและโรงเรียนวัดกุฎีลาย จำนวน 250 คน โดยได้รับเชิญวิทยากรจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย และ เจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ มาเป็นผู้บรรยายและสาธิตวิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Visitors: 79,515