ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2566

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จะเริ่มออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษี วันจันทร์ 19 มิุนายน 2566-21 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Visitors: 79,516