โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2566

Visitors: 81,280