กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม มอบหมายให้ นายดิเรก มากผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Visitors: 78,247