กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่รุ่นที่ 1/2566 ธรรมะอารมณ์ดี

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่รุ่นที่ 1/2566
กิจกรรมเข้าเรียนวันนี้ ธรรมะอารมณ์ดีกับ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) กับหัวข้อธรรมะคู่ใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
Visitors: 79,518