โครงการ 1 ครัวเรือน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1 ถังขยะลดโลกร้อน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรม โครงการ 1 ครัวเรือน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1 ถังขยะลดโลกร้อน นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/แพทย์ฯ/สารวัตรฯ ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมสาธิตการฝังถังขยะลดโลกร้อน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรม โครงการ 1 ครัวเรือน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1 ถังขยะลดโลกร้อน นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/แพทย์ฯ/สารวัตรฯ ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมสาธิตการฝังถังขยะลดโลกร้อน

 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรม โครงการ 1 ครัวเรือน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1 ถังขยะลดโลกร้อน นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/แพทย์ฯ/สารวัตรฯ ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมสาธิตการฝังถังขยะลดโลกร้อน

กรุณากรอกข้อความ...

 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรม โครงการ 1 ครัวเรือน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1 ถังขยะลดโลกร้อน นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/แพทย์ฯ/สารวัตรฯ ตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมสาธิตการฝังถังขยะลดโลกร้อน

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 81,280