กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/66

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนายดิเรก มากผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ รุ่นที่ 1/2566 โดยมีประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในตำบล ให้มีกิจกรรมยามว่าง โดยจะทำการเปิดการเรียนการสอนทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

.

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 78,253