การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนช่วยอะไรเราได้บ้าง??

การทำถังขยะเปียกครัวเรือน ช่วยอะไรบ้าง??

    * ช่วยลดปัญหาขยะเน่าเหม็น

    * ช่วยลดภาวะโลกร้อน

    * ปุ๋ยหมักไว้บำรุงดิน


กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 74,548