โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบ้านใหม่ ปี 2566

ที่ 27 ต.ค.2565  

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2566
ณ  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

  

Visitors: 78,253