กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบ้านให้ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 
 
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ โหมดตาล ส.อบต.หมู่ที่ 8 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบ้านผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน ขอความช่วยเหลือจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และภาคประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่บ้านคนเดียว ต้องการความช่วยเหลือในการล้างคราบดิน
หลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลง  
 
 
 
Visitors: 43,602