กิจกรรมจิตอาสา โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น 
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ประชาสัมพันธ์ประชาชนจิตอาสา ช่วยงานโรงครัวพระราชทานฯ และรับมอบข้าวกล่องจำนวน 2,822 กล่อง จากโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เพื่อส่งมอบให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ นำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น 
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ประชาสัมพันธ์ประชาชนจิตอาสา ช่วยงานโรงครัวพระราชทานฯ และรับมอบข้าวกล่องจำนวน 2,822 กล่อง จากโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เพื่อส่งมอบให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ นำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 

Visitors: 43,601