มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ในการนี้นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกำพล พลีบัตร ส.อบจ เขต 5 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลบ้านใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และร่วมพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ ณ ลานวัดบำรุงธรรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ในการนี้นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกำพล พลีบัตร ส.อบจ เขต 5 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านตำบลบ้านใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และร่วมพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ ณ ลานวัดบำรุงธรรม 
Visitors: 43,601