ประชุมเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 2565  
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์อุทกภัย 2565  
Visitors: 81,280