สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอองค์ความรู้ ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3
ในงาน "3 ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม" ระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2565 
ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

Visitors: 40,477