สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอองค์ความรู้ ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "  3 ปี แห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม"
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Visitors: 81,280