PEA เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อน ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหน้าฝนและแนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหากเกิดน้ำท่วม

PEA เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อน ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหน้าฝนและแนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหากเกิดน้ำท่วม

Visitors: 40,479