กิจกรรม One Day Trip ตำบลบ้านใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม One Day Trip ตำบลบ้านใหม่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่
จัดกิจกรรมต้อนรับการท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip ตำบลบ้านใหม่ 
โดยการนำนักท่องเที่ยวจากสมาชิกกลุ่มพลเมืองอาสาอโยธยา ท่องเทียวเยี่ยมชม
ของดีตำบลบ้านใหม่ ดังสโลแกนที่ว่า

"เที่ยวทุ่งเลื่องชื่อ  ล่ำลือแกะสลัก 
สวนผักปลอดสาร สวัสดิการบ้านใหม่
ก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณ" 

 

Visitors: 62,802