กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จิตอาสา ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดย ร่วมกันปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ พันธ์ุปลาน้ำจืด จำนวน 3,000 ตัว ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำสาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 40,477