ปฎิบัติหน้าที่รับเสด็จฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้รับมอบภารกิจสนับสนุนหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีฉุกเฉิน โดยรับผิดชอบเตรียมรถบรรทุกน้ำ/รถดับเพลิงประจำจุด 2 จุด  ได้แก่ จุดที่ 1  บริเวณกองอำนวยการร่วม และจุดที่ 2 จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน (วัดโพธิ์เผือก ตำบลบ้านใหม่) และถังดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุด 10 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (เป็นการส่วนพระองค์)
ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  

 

 

Visitors: 37,280