ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสะป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์  ช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1. เพจ Facebook : อบต.บ้านใหม่
2. เบอร์โทรศัพท์  :  035-398-327-8 
3. www.ban-mai.go.th

หรือแจ้งด้วยตนเองที่ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

Visitors: 37,280