กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 10:00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถในบริเวณ
พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย
ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 10:00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถในบริเวณ
พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย
ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
นำโดยนายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
"เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่องโดยมีนายวิทยา รอดเขียว นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ผู้นำท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประธานกลุ่มสตรีและสมาชิก รวมทั้งผู้แทนจากอบต.วัดตูม อบต.ภูเขาทอง อบต.ปากกราน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
โดยมีภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะสองข้างทาง ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 347 ผ่านเขตความรับผิดชอบ 4 ตำบล
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

Visitors: 37,278