กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 26 พ.ค.2565 เวลา 07.30 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
พัฒนาสถานที่บริเวณ หน้าอาคารหอจดหมายเหตุฯ พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย
(ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 37,278