วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม  2565  วันงดสูบบุหรี่โลก  
โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ” 

Visitors: 37,286