ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

- การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
- การระบาดโรคแอนแทรคโนส
- การระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง
- การระบาดโรคไหม้ข้าว 

Visitors: 37,277