งานรำลึก 10 ปี รัชกาลที่ 9 เสด็จฯทุ่งมะขามหย่อง

นที่ 25 พ.ค.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดย นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ้านใหม่ร่วมงานรำลึกครบรอบ 10 ปี
เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และโปรดให้พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังผ่านวิกฤติมหาอุทกภัยปลายปี 2554
ณ พระราชานุเสาวรีย์พระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 พ.ค.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำโดย นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ้านใหม่ร่วมงานรำลึกครบรอบ 10 ปี
เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และโปรดให้พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังผ่านวิกฤติมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ณ พระราชานุเสาวรีย์พระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ และ การย้อนรำลึกถึงคราวเสด็จเสมือนจริง
ร่วมกิจกรรมขบวนเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 37,280