ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่ เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2565

วันที่ 17 พ.ค.2565 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site 
ปีการศึกษาที่ 1/2565  โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 37 คน

Visitors: 37,280