ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

Visitors: 35,601