ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 2/2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

Visitors: 35,598