ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านใหม่
กำหนดจัด "โครงการอบรมทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก"
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านใหม่ กำหนดจัด
"โครงการอบรมทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก"
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
Visitors: 35,598