โครงการบ้านใหม่สะอาด หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

"บ้านใหม่สะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ริมทางสวยงาม "

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายรองภายในตำบล เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน.เชิญชวนประชาชนตำบลบ้านใหม่ร่วมกิจกรรมดีๆๆ มีทุกวันศุกร์
เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด 9 หมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
"บ้านใหม่สะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ริมทางสวยงาม "
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสายรองภายในตำบล เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน.เชิญชวนประชาชนตำบลบ้านใหม่ร่วมกิจกรรมดีๆๆ มีทุกวันศุกร์
เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด 9 หมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 35,598