ขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง ๓ ทศวรรษ การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ภายในการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดโลก ประจำปี 2564

วันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง ๓ ทศวรรษ การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ภายในการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดโลก" ประจำปี 2564 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก #AyutthayaWorldHeritage #เฉลิมฉลอง3ทศวรรษ #เมืองมรดกโลก #UNESCO

วันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง ๓ ทศวรรษ การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ภายในการจัดงาน
"ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา#ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก#AyutthayaWorldHeritage#เฉลิมฉลอง3ทศวรรษ#เมืองมรดกโลก#UNESCO

 

Visitors: 31,365