โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา -2019


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น.
วัดบำรุงธรรม ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ จำนวน 1,090 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 1 กระสอบ (15 กิโลกรัม) น้ำดื่มขนาด 600 มล. จำนวน 1 โหล โดยมี นายกำพล พลีบัตร ส.อบจ.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 5 ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ และร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งการขาดรายได้ ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยจะมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ครบทั้ง 16 อำเภอ สำหรับวันนี้เป็นการมอบสิ่งของให้กับอำเภอแรก ก่อนจะทะยอยมอบให้ครบทั้ง 16 อำเภอต่อไป
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 38,703