ปภ.มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 745 ครัวเรือน

วันที่ 12 พ.ย.2564
นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายกำพล พลีบัตร สจ.เขต 5 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ปฎิบัติหน้าที่นายกฯ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตำบลบ้านใหม่ จำนวน 745 ครัวเรือน
Visitors: 31,364