มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 1,400 ครัวเรือน

วันที่ 20 ต.ค.2564 เวลา 9:30 น.
นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1400 ครัวเรือน
ณ โดมวัดบำรุงธรรม ตำบลบ้านใหม่
Visitors: 31,364