ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง กรณีได้รับผล กระทบจากอุทกภัยในตำบลบ้านใหม่ ตามมติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพในเบื้องต้น ซึ่งจะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้
Visitors: 81,282