จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ศูนย์พักคอย ต.บ้านใหม่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านใหม่ ที่ปรับปรุงใช้งานเป็นศูนย์พักคอย (Community Isoation) โดยวันนี้ ทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประเมินความพร้อมแนะนำระบบสื่อสาร ผ่านอินเตอร์เนตกับทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 27,942