ลงนามถวายพระพรออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2564
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 23 -29 กรกฎาคม 2564
Visitors: 25,420