มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชน

วันที่ 21 ก.ค.2564
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลบ้านใหม่
Visitors: 27,943