รณรงค์ให้ความรู้การฉีดวัคซีนและมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับ ม.8

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ นายบุญเสริม ชมชื่น เลขานุการนายก นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. บ้านใหม่ ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 8 รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
Visitors: 25,420