บ้านใหม่ห่วงใยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้ นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ลงพื้นที่มอบของอุปโภคและบริเโภค น้ำดื่มให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัวเอง ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่
**ขอให้ประชาชนตำบลบ้านใหม่ ระมัดระวังในการปฎิบัติตน
ไม่ให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายคำรณ ทานธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
Visitors: 25,420