ประเมินความพร้อม ศูนย์พักคอย อบต.บ้านใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ร่วมต้อนรับ นายวัชรพล มหาไวย เจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา)
ผู้แทนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านใหม่ ร่วมประเมินความพร้อมศูนย์พักคอย อบต.บ้านใหม่
Visitors: 25,419